Zagrożenia ekologiczne w Twoim zakładzie pracy – w jaki sposób im przeciwdziałać?

Zagrożenia ekologiczne w Twoim zakładzie pracy – w jaki sposób im przeciwdziałać?

1 kwietnia 2021 0 By Anna Szafrańska

Prowadzenie działalności, zwłaszcza produkcyjnej, związane jest z zagrożeniem dla środowiska naturalnego, zarówno gleby, jak i powietrza, a także zwierząt i roślin żyjących na danym terenie. Firmy, którym zależy na wysokim poziomie funkcjonowania i dbaniu o ekologię, powinny umieć szybko diagnozować ewentualne zagrożenia ekologiczne, a także w miarę możliwości likwidować ich skutki lub ograniczać w ogóle ich występowanie.

Zagrożenia ekologiczne związane są z rodzajem prowadzonej działalności. Firmy, które prowadzą produkcję, w wyniku której powstają odpady czy surowce niebezpieczne bądź nawet toksyczne, powinny mieć bardzo dokładnie określone zasady postępowania z nimi. Należy stosować się do obowiązujących przepisów, a także dbać o to, by wszystkie etapy produkcji były prowadzone z możliwie największą dbałością o ekologię, solidnością i odpowiedzialnością zarówno za konsumentów czy pracowników, jak również za środowisko naturalne. Jeśli firma stosuje wysoki poziom zabezpieczeń oraz dba o pilnowanie obowiązujących przepisów, zagrożenia ekologiczne są dużo mniejsze niż tam, gdzie do kwestii ekologicznych nie przykłada się zbyt wiele uwagi.

Kiedy pojawiają się zagrożenia ekologiczne?

Najczęściej wtedy, gdy firma wychodzi z założenia, że jakoś to będzie. Skupia się przede wszystkim na produkcji i na jak najwyższym zysku, nie dba natomiast o to, aby odpady czy śmieci były właściwie składowane, przechowywane, odbierane i utylizowane. A odpady czasem bywają sporym zagrożeniem – często są to toksyczne substancje, żrące płyny czy inne produkty, które w żadnym razie nie powinny być pozostawione bez żadnego nadzoru. Każda firma powinna mieć wewnętrzne przepisy dotyczące likwidowania zagrożeń. Muszą być one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Im mniej dbałości o takie kwestie, tym więcej zagrożeń ekologicznych może się w przedsiębiorstwie pojawić. Niestosowanie się do przepisów ze względu na oszczędności może wygenerować dużo większe wydatki. Jeśli pojawi się nie tylko zagrożenie, ale również realna katastrofa ekologiczna, może być już a późno na jakiekolwiek działania profilaktyczne.

Dbanie o ekologię zleć ekspertom

Im większa firma, tym więcej trzeba dbałości o stosowanie wszelkich zabezpieczeń chroniących środowisko naturalne. Dzięki temu można mieć pewność, że zagrożenia są jeśli nie wyeliminowane, to maksymalnie zminimalizowane. W dbaniu o środowisko dobrze jest zaufać ekspertom. W ofercie geotrans rekultywacja terenów czy metody minimalizowania zagrożeń ekologicznych dostępne są dla klientów indywidualnych i firmowych. Usługi realizowane są na najwyższym poziomie, z dbałością o dopasowanie ich do konkretnych potrzeb na danym terenie. Korzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się kwestiami ochrony środowiska, wywozem odpadów, ich utylizacją i właściwym przechowywaniem, daje firmie pewność, że jest pod dobrą ochroną, stosuje się do wszystkich możliwych przepisów związanych z ochroną środowiska i w razie jakiejkolwiek kontroli z organów nadzorujących nie zostaną stwierdzone jakiekolwiek uchybienia.