Kompletnie napisany wniosek taryfowy – czego nie może w nim zabraknąć?

Kompletnie napisany wniosek taryfowy – czego nie może w nim zabraknąć?

15 lutego 2021 0 By Redakcja

Przymierasz się do złożenia wniosku taryfowego? Bardzo dobrze, bo czasu zostało już niewiele. Ale czy wiesz, jak dokładnie wygląda kompletny wniosek i czego w nim absolutnie nie może zabraknąć? My wiemy i chętnie podzielimy się z Tobą tą wiedzą. Czytaj dalej i wszystko stanie się jasne, a jeśli po drodze pojawiają się jeszcze jakieś dodatkowe pytania – dobra kancelaria prawna z pewnością udzieli Ci fachowej porady.

Co powinno znaleźć się w kompletnym wniosku taryfowym?

Najważniejsze do zapamiętania, jeśli chodzi o kompletny wniosek taryfowy jest to, iż absolutnie musi obejmować on projekt taryfy uzupełniony o kompleksowe uzasadnienie. Poza tym niezbędne są załączniki, które pozostają w zgodzie z art. 24 b ust. 3-6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Mowa tutaj o następującej, uzupełniającej wniosek dokumentacji:

  • uzupełnione tabele od lit. A do lit. I – wszystkie, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym,

  • informacja o ilości zakupionej wody (w zależności od wniosku),

  • informacja o ilości odprowadzonych ścieków (w zależności od wniosku),

  • kompletne sprawozdanie finansowe za ostanie trzy lata,

  • plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,

  • plan rozwoju i modernizacji rządzeń kanalizacyjnych.

Dopiero wnioski taryfowe, które zawierają wszystkie wyżej wymienione elementy mają prawo w ogóle zostać złożone w odpowiednim organie regulacyjnym. Jednak myli się ten, kto sądzi, że na tym się kończy poziom komplikacji związanych ze składaniem wniosku taryfowego. Dodatkowo rozporządzenie wskazuje również na konieczność uzupełnienia pierwszej strony wniosku zgodnie z dokładnymi wytycznymi,m jakie są podane we wzorze załącznika dołączonego właśnie do tego rozporządzenia. Mianowicie musi się tam znaleźć nie tylko samo określenie organu, do którego kierowany jest wniosek, ale nie można zapomnieć o innej nie mniej istotnej informacji, jaką stanowią dane przedsiębiorstwa, które składa wniosek. Często wnioskodawcy zapominają w tym miejscu o wskazaniu danych teleadresowych osoby, która została wskazana wyznaczona do kontaktu w sprawie wniosku. Niby niewielka informacja, ale może tak samo ułatwić całą procedurę, jak ją skomplikować – stąd zachęcamy do nie zignorowania potrzeby umieszczenia na tytułowej stronie wniosku tej ważnej informacji.

Jakich załączników zgodnie z rozporządzeniem nie może zabraknąć przy wniosku taryfowym?

Jest ich kilka – wieloletni plan rozwoju i modernizacji wirtuociągów i kanalizacyjnych (zgodnie z § 7 rozporządzenia) powinien stanowić oś dla całej reszty. Kolejnym niezbędnym załącznikiem jest oczywiście sam projekt taryfy (więcej na ten temat opisuje art. 24b ust. 4 pkt 1 ustawy). W załącznikach musi także znaleźć się dokładna informacja o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i jej cenie. Podobnie, jeśli mowa i ściekach – należy zamieścić w załączniku informację o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie. To nie pełna lista załączników, warto w celu kompleksowego przygotowania zasięgnąć pomocy profesjonalistów.