Cyfrowa transformacja biznesu – trend czy konieczność?

Cyfrowa transformacja biznesu – trend czy konieczność?

29 listopada 2022 0 By Redakcja

Czym jest transformacja cyfrowa w biznesie?

Terminem cyfrowej transformacji określa się przekształcenia, które pozwalają na przejście z rozwiązań analogowych na cyfrowe.

W ramach transformacji cyfrowej biznesu prowadzi się zróżnicowane czynności, które pozwalają na zmianę dotychczasowych sposobów prowadzenia działalności na nowocześniejsze.

Cyfrowa transformacja w firmach obejmuje wtedy zróżnicowane obszary, w tym strategię biznesową, technologie oraz zasoby ludzkie.

Czy transformacja cyfrowa jest dziś konieczna?

W XXI wieku, gdy otaczają nas technologie jak internet, komputery, roboty, transformacja cyfrowa powoli staje się koniecznością.

Firmy, które wykorzystują wyłącznie analogowe rozwiązania, pomijając te cyfrowe, mają dziś coraz większe trudności w codziennej działalności. Dotyczy to szeregu czynności, między innymi komunikacji z dostawcami i klientami, składania dokumentów w urzędach, przygotowywania faktur czy prowadzenia księgowości.

Bez wykorzystania nowoczesnych technologii prowadzenie nawet najprostszych procesów staje się bardziej czasochłonne, kosztowniejsze oraz obarczone jest większym ryzykiem błędów.

Zamknięcie firmy na transformację cyfrową w dłuższej perspektywie może zatem skutkować w wielu problemach, a nawet prowadzić do jej upadłości.

Przykłady transformacji cyfrowej firmy

WiadomościW obszarze transformacji cyfrowej firmy mogą wykorzystać zróżnicowane rozwiązania, zależnie od swojej branży, specyfiki działalności oraz potrzeb.

Dobrym przykładem wdrożenia cyfrowej transformacji są zróżnicowane programy wykorzystywane przez firmy. Zapewniają one łatwy dostęp do wielu funkcji i bazy danych, pozwalając na proste, wygodne i szybkie prowadzenie codziennych czynności. Wtedy, gdy programy te znajdują się w chmurze, można korzystać z nich z dowolnego miejsca na świecie.

Innym przykładem jest analityka biznesowa, która wspierana przez zaawansowane oprogramowanie pozwala firmom na podejmowanie trafniejszych i szybszych decyzji.

Świetne efekty można uzyskać również wtedy, gdy dotychczasowo prowadzoną stacjonarną sprzedaż uzupełni się o sprzedaż internetową. Dzięki niej można uzyskać dostęp do nowych rynków, a przez wykorzystanie nowoczesnych sklepów online i powiązanych z nimi narzędzi handel w sieci staje się jeszcze wygodniejszy.

Co można zyskać dzięki transformacji cyfrowej biznesu?

Transformacja cyfrowa w firmie może zapewnić szereg korzyści jak:

  • Efektywniejsze zarządzanie posiadanymi zasobami,
  • Łatwiejsze dotarcie do nowych klientów i zwiększenie sprzedaży,
  • Przyspieszenie oraz automatyzacja wielu procesów biznesowych,
  • Skuteczniejsza ochrona danych,
  • Redukcja kosztów wynikających z prowadzenia działalności,
  • Szybsze osiąganie celów biznesowych oraz skuteczniejszy rozwój firmy.

Jak rozpocząć cyfrową transformację firmy?

Transformację cyfrową biznesu można prowadzić zarówno we własnym zakresie, na przykład przez zakup komputerów, używanie aplikacji, jak i przez współpracę z zewnętrzną firmą IT, która ma w tej dziedzinie duże doświadczenie.

Więcej informacji dotyczących cyfrowej transformacji biznesu możesz uzyskać na stronie: https://bluesoft.com/pl/usluga/transformacja-cyfrowa