Studia w Gdańsku – najbardziej oblegane kierunki

20 marca 2024 0 By Anna Szafrańska

Studia w Gdańsku – najbardziej oblegane kierunki

Studia w Gdańsku cieszą się rosnącą popularnością wśród młodych ludzi z całej Polski oraz z zagranicy. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej i wyjątkowemu położeniu nad Bałtykiem, Gdańsk przyciąga studentów pragnących nie tylko zdobyć solidne wykształcenie, ale i doświadczyć niezapomnianych przygód.

Wśród najbardziej obleganych kierunków znajdują się te, które łączą w sobie aktualne trendy rynkowe z innowacyjnym podejściem do nauczania.

Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny oferują szeroki wachlarz specjalności, od nowoczesnych technologii informacyjnych, przez biotechnologię, aż po różnorodne kierunki związane ze zdrowiem i ekonomią.

Sprawdź uczelnie w Gdańsku w linku poniżej:

https://www.uczelnie.pl/miasto/gdansk/

Dynamika rozwoju miasta, silne powiązania z biznesem oraz wysoki standard życia studenckiego sprawiają, że Gdańsk staje się coraz bardziej atrakcyjny dla młodych, ambitnych ludzi, poszukujących nie tylko wiedzy, ale także inspiracji i możliwości rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

Zobacz jakie są uczelnie publiczne w Gdańsku klikając w poniższy link:

https://www.uczelnie.pl/miasto/gdansk/publiczne/

A oto, lista najbardziej obleganych kierunków na uczelniach publicznych w Gdańsku:

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny

W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 na kierunek lekarsko-dentystyczny, na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed) przypadały 24 osoby na jedno miejsce.

Kierunek lekarsko-dentystyczny to specjalistyczna ścieżka edukacyjna, która łączy w sobie elementy medycyny ogólnej z wiedzą specjalistyczną dotyczącą stomatologii. Studia na tym kierunku trwają zazwyczaj 5 lat i prowadzą do uzyskania tytułu lekarza dentysty.

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego zdobywają umiejętności nie tylko w zakresie diagnozowania i leczenia chorób zębów i jamy ustnej, ale także uczą się podejścia holistycznego do pacjenta i jego potrzeb zdrowotnych. Duży nacisk kładziony jest na praktyczną naukę – już od pierwszych lat studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych i stażach, gdzie mogą bezpośrednio pracować z pacjentami pod okiem doświadczonych lekarzy i nauczycieli akademickich.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w zawodzie lekarza dentysty, mogą kontynuować edukację na studiach podyplomowych i specjalizacyjnych lub rozwijać karierę naukową.

2. Informatyka, profil ogólno akademicki

Na kierunek informatyka, w rekrutacji na rok akademicki 2022/23, na Uniwersytecie Gdańskim (UG) przypadało średnio 15,44 kandydatów na jedno miejsce.

Informatyka jest dynamicznie rozwijającym się kierunkiem studiów, który obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty przetwarzania oraz zarządzania informacją przy użyciu komputerów. Studia na tym kierunku zapewniają solidne fundamenty w dziedzinach matematyki i logiki.

Program nauczania został zaprojektowany tak, aby studenci mogli zdobyć umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania systemów informatycznych i aplikacji, a także analizowania danych. Kursy praktyczne i laboratoria dają możliwość stosowania teorii w realnych projektach, co przygotowuje absolwentów do pracy w szybko zmieniającej się branży IT.

Ze względu na ciągły postęp technologiczny i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT, kierunek informatyka oferuje nie tylko stabilność zatrudnienia, ale również możliwości rozwoju kariery i specjalizacji w najnowszych technologiach.

3. Kryminologia

Na kierunek kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim (UG) w roku akademickim 2022/23 przypadało średnio 14,2 kandydatów na jedno miejsce rekrutacyjne.

Kryminologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem przestępczości, jej przyczyn, skutków oraz metod zapobiegania. Studia na kierunku kryminologii oferują wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii oraz kryminalistyki, co pozwala na kompleksowe zrozumienie mechanizmów działania przestępczości i systemu sprawiedliwości karnego.

Studenci uczą się identyfikować czynniki ryzyka przestępczości, opracowywać strategie jej zapobiegania oraz analizować systemy prawne i ich skuteczność w zwalczaniu przestępczości.

Kierunek kryminologia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach związanych z systemem sprawiedliwości karnego, takich jak policja, prokuratura, sądownictwo, instytucje penitencjarne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się profilaktyką społeczną i pomocą ofiarom przestępstw. Oferuje szerokie perspektywy zawodowe i pozwala na aktywne uczestnictwo w tworzeniu bezpieczniejszego społeczeństwa.

4. Filologia angielska

W rekrutacji na rok akademicki 2022/23 na Uniwersytecie Gdańskim (UG), na kierunek filologia angielska, średnio przypadało 12,43 kandydatów na jedno miejsce.

Filologia angielska to kierunek studiów poświęcony głębokiemu zrozumieniu języka angielskiego, jego struktury, historii, literatury oraz kultury krajów anglojęzycznych. Program nauczania łączy naukę języka na zaawansowanym poziomie z analizą literacką, lingwistyczną i kulturową. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie krytycznej interpretacji tekstów, tłumaczenia, a także nauczania języka angielskiego.

Studia na tym kierunku obejmują szeroki zakres tematów, od gramatyki, fonetyki i semantyki, przez historię literatury angielskiej i amerykańskiej, po zagadnienia związane z socjolingwistyką, pragmatyką i analizą dyskursu.

Absolwenci filologii angielskiej mają otwarte drzwi do wielu ścieżek zawodowych. Mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego, tłumacze, redaktorzy, copywriterzy, specjaliści ds. komunikacji międzynarodowej, czy w dziedzinach związanych z mediami, reklamą, dyplomacją oraz w instytucjach kultury.

5. Gospodarka przestrzenna

Na Politechnice Gdańskiej (PG), w rekrutacji na rok akademicki 2022/23 na kierunek gospodarka przestrzenna, średnio przypadało 11,13 kandydatów na jedno miejsce.

Gospodarka przestrzenna to multidyscyplinarny kierunek studiów, który łączy wiedzę z zakresu geografii, planowania przestrzennego, ekonomii, zarządzania oraz ochrony środowiska.

Program nauczania skupia się na analizie, planowaniu i zarządzaniu przestrzenią w celu zrównoważonego rozwoju miast i regionów. Studenci uczą się, jak opracowywać projekty urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, a także jak prowadzić oceny oddziaływania na środowisko.

Dzięki temu kierunkowi studiów absolwenci zyskują umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów związanych z planowaniem i zarządzaniem przestrzenią, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Absolwenci gospodarki przestrzennej mogą znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, na wszystkich szczeblach władzy, w biurach projektowych i konsultingowych, firmach deweloperskich, organizacjach pozarządowych skupiających się na rozwoju regionalnym i ochronie środowiska, a także w sektorze badawczo-rozwojowym.