Szybki i wygodny odbiór odpadów przemysłowych. Jak wybrać dobrą firmę?

Szybki i wygodny odbiór odpadów przemysłowych. Jak wybrać dobrą firmę?

27 kwietnia 2021 0 By Redakcja

Odpady przemysłowe firma może usuwać we własnym zakresie. Gdy jednak liczy się komfort, najlepiej zlecić tego typu prace zewnętrznym specjalistom.

W toku procesów przemysłowych dochodzi do powstania różnego rodzaju odpadków. Wymagają one właściwego zagospodarowania, aby nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wówczas najwygodniejszym rozwiązaniem jest odbiór odpadów przemysłowych przez specjalistyczną firmę, która dysponuje właściwym zapleczem, wiedzą i doświadczeniem w odbiorze problematycznych odpadków.

Czym są odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe są efektem procesów produkcyjnych, przetwórczych, badań. Są to odpady, które wymagają właściwego zagospodarowania zgodnie z zapisami Ustawy o Odpadach z 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami.

Do odpadów przemysłowych zaliczają się:

 • chemikalia kwasowe, ługowe i inne
 • czyściwa
 • katalizatory
 • odpady z laboratoriów chemicznych
 • odzież robocza i ochronna
 • osady
 • pyły
 • sorbenty
 • szlamy
 • ścieki technologiczne
 • i inne odpadki

Nie właściwe zagospodarowaniem powyższych typów odpadów może być poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Właśnie dlatego odbiór odpadów przemysłowych powinien odbywać się zgodnie z przepisami prawa. W przeciwnym przypadku firma może narazić się na konieczność zapłaty wysokiej kary.

Komu zlecić odbiór odpadów przemysłowych?

Najlepiej odbiór odpadów przemysłowych zlecić specjalistycznej firmie, która może zapewnić wtedy kompleksową obsługę swoim klientom. Dzięki ich wsparciu odpadki mogą być właściwie zagospodarowane, a tym samym firma może spełniać wymogi prawa.

Firmy prowadzące odbiór odpadów przemysłowych mogą zaoferować obsługę w poniższym zakresie:

 • odbioru odpadków od klienta
 • pakowania i załadunku odpadków
 • transportu odpadków z miejsca ich wytworzenia do miejsca ich utylizacji
 • ważenia odpadków na specjalnych wagach przemysłowych
 • utylizacji odpadków przemysłowych

Po odbiorze odpadków firma przekazuje również odpowiednią dokumentację potwierdzającą wykonanie usługi.

Na co zwrócić uwagę, wybierając firmę prowadzącą odbiór odpadów przemysłowych?

Aby odbiór odpadów przemysłowych przebiegał zgodnie z przepisami, a także zapewniał właściwy komfort dla klienta, należy zwrócić uwagę na ofertę firmy oraz na jej doświadczenie na rynku.

Najlepiej, aby firma prowadząca odbiór odpadów przemysłowych, mogła zapewnić kompleksowe wsparcie obejmujące odbiór odpadków przemysłowych wielu typów wraz z ich pakowaniem i transportem. Powinna wyróżniać się także sprawną, rzetelną i terminową obsługą.