Pierwszy polski ETF

Pierwszy polski ETF

26 lutego 2020 0 By Redakcja

Inwestowanie jest trudną sztuką wyborów, a wciąż pojawiają się nowe instrumenty, w które inwestorzy mogą inwestować. Na giełdzie notowane są akcje spółek giełdowych, ale też wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne prężnie działają na parkiecie giełdowym.

Są nimi między innymi fundusze ETF. Czym one są i jak funkcjonują one na polskim rynku?

Czym są ETF-y?

Skrót ETF (więcej informacji) został zaczerpnięty z języka angielskiego, od zwrotu exchange-traded fund. Jest to nazwa odpowiednia dla specyficznego produktu inwestycyjnego. To rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego, który został skonstruowany w taki sposób, aby dokładnie śledził ruch indeksów giełdowych, surowców czy koszyka innych, wybranych aktywów. Tym, co odróżnia fundusze typu ETF od innych funduszy, jest to, że ich celem nie jest pobicie rynku i osiągnięcie lepszego wyniku niż główne indeksy giełdowe.

ETFy mają specyficzną zasadę działania. ETF na WIG20 ma wartość 1/10 indeksu, więc jeśli WIG20 rośnie, to rzutuje to korzystnie na wzrost wartości ETF. Do niedawna na polskiej giełdzie papierów wartościowych można było inwestować w praktyce niemal wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszy ETF zagranicznych. Dziś istnieje również polski ETF.

Pierwszy polski ETF

Dotychczas wszystkie ETFy notowane na polskiej GPW nie były funduszami stricte polskimi. W 2010 roku weszły one do obrotu. Pierwszym ETF-em na polskim parkiecie był ETF naśladujący indeks WIG20. Inwestorzy mogli kupować tytuły uczestnictwa w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym zgodnie z dyrektywami UCITS wpisanym 16 czerwca 2010 roku do rejestru funduszy zagranicznych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ten pierwszy w Polsce ETF to Lyxor ETF WIG20, czyli fundusz, którego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie jako papiery wartościowe, analogicznie jak akcje.

Sprawdź także: ETF na WIG20 i ETF na mWIG40

Z początkiem 2019 roku, dokładnie 7 stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował pierwszy polski fundusz typu ETF. To Beta ETF WIG20TR, zarządzany przez AgioFunds TFI. Celem tego funduszu ETF jest odwzorowanie indeksu WIG20TR, który daje ekspozycję na polskie blue chipy. W odróżnieniu od popularnego na GPW indeksu WIG20, polski ETF uwzględnia również dochody z dywidend i prawa poboru, dlatego mamy do czynienia z indeksem dochodowym.

Pierwszy polski ETF jest funduszem, który został stworzony na prawie polskim i został zaakceptowany przez naszego nadzorcę, to nowość na naszej giełdzie. Jak on funkcjonuje?

Jak działa Beta ETF WIG20TR?

Pierwszy polski ETF, czyli fundusz Beta ETF WIG20TR FIZ jest indeksem, który stanowi realną konkurencję dla innych funduszy indeksowych. Jest adresowany przede wszystkim do inwestorów giełdowych. Fundusz odwzorowuje zachowanie indeksu WIG20.

W jego przypadku stosowana jest zarówno replikacja fizyczna, czyli rzeczywiste nabywanie aktywów – minimum 75 proc., jak i replikacja syntetyczna, czyli wykorzystanie instrumentów pochodnych – maksymalnie 25 proc. Do tego ustalono, że maksymalne opłaty Beta ETF WIG20TR obejmą 0,5 proc. opłaty stałej za zarządzanie, 2 proc. opłaty subskrypcyjnej (rynek pierwotny) oraz za wykup 1,0 proc. (rynek pierwotny).

Jaka przyszłość czeka Beta ETF WIG20TR?

Osoby odpowiedzialne za polski ETF Beta ETF WIG20TR od początku podkreślały, że debiut giełdowy to tylko pewien etap, zwieńczenie okresu przygotowań do wprowadzenia jednostek tego funduszu na polską giełdę. Natomiast o tym, czy okaże się on sukcesem, zadecydują inwestorzy. Wszystko się powiedzie, jeśli będą notowane rosnące aktywa, dobry spread, a fundusz będzie prawidłowo zarządzany.

Ważnym elementem wspierającym fundusz inwestycyjny typu ETF, który debiutował z początkiem 2019 roku na polskim rynku, jest edukacja inwestorów. Zarządzający nim stanęli w obliczu wyzwania, jakim było udowodnienie i pokazanie graczom giełdowym, że rzeczywiście warto jest inwestować w ETF-y.

Pierwszy polski ETF rzeczywiście kupuje akcje blue chipów w WIG20 w takiej proporcji, w jakiej występują w indeksie. Płynność funduszu ETF WIG20TR zapewniana jest przez DM Bank Ochrony Środowiska. Emitent polskiego ETF-a zapewniał inwestorów, że zapisy na jego certyfikaty można składać codziennie i na każdej sesji istnieje możliwość umorzenia certyfikatów.

Polecany blog: http://forex-time.pl