Istota szkolenia operatora wózka widłowego

Istota szkolenia operatora wózka widłowego

18 kwietnia 2020 0 By Redakcja

Wózek widłowy to potężne narzędzie, które pozwala jednej osobie precyzyjnie podnosić i umieszczać duże ciężkie ładunki przy niewielkim wysiłku, oczywiście o ile ta sama osoba posiada uprawnienia na wózek widłowy. Używanie narzędzi takich jak wózek widłowy, zamiast podnoszenia i przenoszenia przedmiotów ręcznie może zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń kręgosłupa, jednak istnieje duże ryzyko obrażeń lub śmierci, gdy operator wózka widłowego:

  • nie został przeszkolony w zakresie zasad fizyki, które pozwalają mu podnosić duże ciężary,

  • nie jest zaznajomiony z działaniem konkretnego wózka widłowego,

  • niedbale obsługuje wózek widłowy

  • używa wózka widłowego, który nie jest bezpieczny z powodu nieprawidłowego działania lub brakujących części.

Każdego roku prawie 100 pracowników ginie, a 20 000 zostaje poważnie rannych w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Według systemu nadzoru zbyt pracowników zmarło w wyniku wypadków związanych z wózkami widłowymi. Co najmniej 22% tych zgonów było spowodowanych przewróceniem się wózka widłowego, a kolejne 20% osób zostało potrąconych przez wózki widłowe. Dziś, kiedy działa ponad milion wózków widłowych, należy położyć nacisk na bezpieczeństwo pracowników i pieszych.

Operatorzy wózków widłowych muszą zostać przeszkoleni

Niewykwalifikowany operator wózka widłowego może być tak samo niebezpieczny jak nielicencjonowany operator pojazdu silnikowego. Normy BHP wymagają, aby pracodawca upewnił się, że operator wózka widłowego jest kompetentny do obsługi wózka widłowego, do którego użytkowania jest wyznaczony. Pracodawca musi udokumentować szkolenie operatora i ocenę wydajności operatora podczas korzystania z wózka widłowego. Szkolenie odświeżające należy przeprowadzić, jeśli operator zaobserwuje niebezpieczną eksploatację wózka, uczestniczy w wypadku, jest bliski wypadku lub przydzielono mu inny typ wózka widłowego.

Operatorzy wózków widłowych muszą zostać przeszkoleni w zakresie instrukcji obsługi, ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących rodzajów wózków widłowych, z których będą mogli korzystać

Szkolenie odświeżające

Szkolenie odświeżające, w tym ocena skuteczności tego szkolenia, przeprowadza się w razie potrzeby, aby zapewnić, że operator posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego prowadzenia napędzanego wózka przemysłowego. Szkolenie odświeżające w zakresie odpowiednich tematów jest udzielane operatorowi, gdy:

  • zaobserwowano, że operator prowadzi pojazd w sposób niebezpieczny,

  • uczestniczył w wypadku lub zdarzeniu bliskim wypadku,

  • operator otrzymał ocenę wykazującą, że operator nie obsługuje bezpiecznie wózka,

  • operator jest przydzielony do kierowania innym typem wózka.

  • stan w miejscu pracy zmienia się w sposób, który może wpłynąć na bezpieczną eksploatację wózka.

Operator musi wyraźnie obserwować drogę i obserwować ruch drogowy, personel i bezpieczne prześwity. Jeżeli przenoszony ładunek utrudnia widok do przodu, należy jechać z ładunkiem wleczonym (z wyjątkiem wchodzenia na rampę lub wjeżdżania na przyczepę).