Firma, w której pracownicy czują się dobrze pamięta o kulturze!

Firma, w której pracownicy czują się dobrze pamięta o kulturze!

8 czerwca 2019 0 By Redakcja

Pod każdym względem Twojego biznesu wspaniała kultura firmy powinna być kamieniem węgielnym, na którym budujesz, aby pomóc swoim pracownikom i klientom rozwijać się w dobrą stronę.

W końcu miejsce pracy nie powinno być czymś, czego obawiają się pracownicy – powinno to być miejsce, w którym się rozwijają. I chociaż praca może być wymagająca, kultura nie powinna przyczyniać się do tego stresu, ale go łagodzić.

Globalni giganci, tacy jak Google i Adobe, zrewolucjonizowali kulturę firmy, dlatego obecnie oczekuje się, że organizacja uzasadni kulturę, w której jej pracownicy, a zatem biznes, będą się rozwijać. Firmy, które koncentrują się na rozwoju kultury biurowej, kładą nacisk na poprawę dobrobytu ich pracowników – okazuje się, że takie firmy cieszą się trzykrotnie szybszym wzrostem niż ich konkurenci.

Istnieje kilka głównych podstawowych zasad, które należy wziąć pod uwagę przy inicjowaniu rozwoju kultury biurowej. To, co sprawdzi się dobrze w jednej firmie, może nie działać tak dobrze w innej, dlatego kultura musi być dostosowana do celów i zasad biznesowych. W związku z tym należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, które opisujemy w dalszej części artykułu.

Współpraca w celu osiągnięcia celów firmy

https://fabrykakadr.com.pl/

W firmie, w której 70% pracowników czuje się niezaangażowanych w pracę, taki niezadowolony zespół przekłada się na gorsze wyniki finansowe. W takich miejscach można próbować wprowadzić integrację kilku zasad wprowadzonych w kulturę firmy, aby zapobiec niezadowoleniu pracowników.

  • Współczująca komunikacja między menedżerem a jego zespołem.

  • Prężna współpraca między pracownikami, współpraca w celu zaspokojenia „misji” firmy.

  • Pozytywna dewiacja, pozwalająca pracownikom na kreatywność i opracowywanie własnych strategii, które mogą przyczynić się do rozwoju biznesu poprzez innowacje.

Świętuj sukces i stań się mistrzem innowacji

Podkreślając znaczenie roli pracownika i jego ogólny wpływ na sukces firmy, pracownicy nie tylko będą się cieszyć widząc, jak ciężka praca przekłada się na wymierne wyniki, ale dzięki temu firma będzie działać sprawniej. Te sukcesy powinny być faktem mówionym i celebrowanym- ciężka praca nie powinna pozostać niezauważona. Kiedy pracownicy osiągają cele, dają im uznanie i upamiętniają ich poświęcenie. To zachęci ludzi do doskonalenia się i osiągania bardziej wymagających celów.

Celuj w to – od samego początku

Liderzy muszą mieć jasny i przekonujący cel dla siebie i swojej organizacji, w połączeniu z silnym uzasadnieniem biznesowym, aby inspirować kwitnącą kulturę organizacyjną. Komunikacja kultury firmy również powinna wokół tego oscylować. Cel powinien zostać przekazany w trakcie procesu pokładowego, a obecni pracownicy i kierownictwo powinni mieć możliwość łatwego przekazywania celów i etosu firmy.

Stwórz przyjazne środowisko pracy

Dostosuj swoje programy motywacyjne w miejscu pracy do pracowników w Twojej organizacji. Najbardziej wpływowe zachęty nie zawsze są pieniężne. Spraw, aby pracownik chciał ciężko pracować dla Ciebie i firmy, zachęcając i tworząc środowisko, w którym pracownicy czują się bezpiecznie i komfortowo.