Design Thinking – czym jest i na czym polega DTMethod?  

Design Thinking – czym jest i na czym polega DTMethod?  

11 maja 2022 0 By Redakcja

Design Thinking jest innowacyjnym podejściem do kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań biznesowych. Zastosowanie tej metody znacząco przyspiesza i usprawnia cały proces tworzenia nowych produktów, usług, procesów, programów learningowych i modeli biznesowych, które zyskują większe szanse na odniesienie sukcesu oraz entuzjastyczne przyjęcie przez odbiorców. DT skutecznie wspiera rozwój innowacji oraz pozwala na tworzenie niestandardowych rozwiązań o wysokiej skuteczności.

Czym jest Design Thinking i jak działa?

Design Thinking jest innowacyjną metodą, dzięki której tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych projektów i rozwiązywanie złożonych problemów, staje się proste, łatwe i szybkie. Jest to bardzo ciekawa metoda, której popularność w środowisku biznesowym z roku na rok rośnie. Nazwę „Design Thinking” możemy przetłumaczyć na j. polski jako „myślenie projektowe”. Jest to sposób podejścia do rozwiązywania problemów w postaci gotowego do wykorzystania procesu.

Ogromnym atutem DT jest bardzo uniwersalny charakter tej metody – można z niej bowiem korzystać wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. „wicked problems”, czyli zagadnieniami bez jednego oczywistego rozwiązania lub sztywnych ram. Zwykle są to skomplikowane, złożone zagadnienia, które wymagają zintegrowanego podejścia z zakresu psychologii, biznesu, ergonomii, projektowania oraz technologii.

Głównym celem Design Thinking jest natomiast wykreowanie i wdrożenie innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań, które będą stanowiły odpowiedź na wszystkie potrzeby ich przyszłych użytkowników. Sekret tej metody tkwi bowiem w głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników docelowych, do których odkrycia i precyzyjnego określenia dąży Design Thinking.

Metodyka DTMethod w procesie Design Thinking

Design Thinking skupia się na trzech podstawowych założeniach. Po pierwsze, koncentruje się na użytkowniku i prowadzi do dogłębnego zrozumienia jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb. Po drugie, opiera się na kreatywnej współpracy zespołu, który patrzy na problem z wielu perspektyw i wspólnie poszukuje różnych jego rozwiązań. Trzecim założeniem DT jest natomiast eksperymentowanie i testowanie, które polega na budowaniu prototypów oraz zbieraniu informacji zwrotnej na ich temat od użytkowników. W efekcie, DT prowadzi do powstania innowacyjnych rozwiązań, które będą zarówno pożądane przez użytkowników, jak i możliwe oraz opłacalne do wyprodukowania dla firmy.

Ogromne zainteresowanie tą metodą, które ma swoje źródło w jej skuteczności, sprawiło, że szkolenia i kursy pozwalające poznać tajniki tej metody oraz nauczyć się nią posługiwać w praktyce, cieszą się dziś ogromnym zainteresowaniem w środowisku biznesowym. Jedną z najlepszych metodyk jest DTMethod, która jako pierwsza i jedyna na świecie gwarantuje opracowanie rozwiązań w określonym czasie.

DTMethod koncentruje się na tym, co najistotniejsze w procesie Design Thinking, pozwala uwolnić potencjał zespołu do tworzenia kreatywnych rozwiązań oraz pozwala efektywnie wdrażać nowe pomysły. Opiera się przy tym na sprawdzonych narzędziach i zasadach, które gwarantują sukces. Jasne ramy DTMethod pozwalają z kolei na efektywne zorganizowanie całego procesu projektowego oraz stworzenie rozwiązania, stanowiącego idealną odpowiedź na potrzeby odbiorców docelowych.