Systemy monitoringu dla firm – co trzeba wiedzieć przed ich instalacją?

Systemy monitoringu dla firm – co trzeba wiedzieć przed ich instalacją?

15 stycznia 2021 0 By Redakcja

Co to jest monitorowanie miejsca pracy? Nadzór i monitorowanie w miejscu pracy jest obecnie powszechne ze względu na wzrost wykorzystania technologii nadzoru (CCTV) do ochrony pracowników, zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy i jako środek przeciwdziałania terroryzmowi. Pracodawca coraz częściej korzysta z monitoringu korzystania z IT i telefonu. Pracodawcy korzystają z szeregu zaawansowanych pakietów monitorujących komputery, które monitorują, jakie strony internetowe odwiedzają pracownicy i jak długo to czynią. Pracodawcy zwiększają również wykorzystanie oprogramowania do blokowania witryn internetowych, aby uniemożliwić pracownikom dostęp do niektórych witryn internetowych i ekranowanie wiadomości e-mail.

Ważne jest, aby znać swoje prawa w miejscu pracy, ponieważ pracodawcy mają prawo do monitorowania działań w miejscu pracy, ale muszą informować pracowników o wszelkich ustaleniach dotyczących monitorowania i podawać powody, dla których monitorowano, cele, dla których te dane zostały zebrane, chyba że inne problemy wynikają z takiego monitorowania, na przykład naruszenie praktyk BHP

Monitorowanie i nadzór w miejscu pracy

Z powodu zmian technologii w miejscu pracy, zwiększonych zagrożeń bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadzór i monitorowanie terroryzmu stały się coraz większym zagrożeniem dla prywatności w miejscu pracy informacji gromadzonych przez pracodawców. Liczne instytucje donoszą o wzroście wykorzystania monitoringu i inwigilacji w miejscu pracy, a także monitorowania dowodów wykorzystywanych w wielu przypadkach. Oddziały są również proszone o negocjowanie z pracodawcami polityki monitorowania i nadzoru oraz komunikacji elektronicznej.

Zasady te powinny określać:

  • kodeks postępowania w miejscu pracy podczas monitorowania pracowników

  • kiedy i gdzie wykonywane jest monitorowanie

  • czym jest monitorowanie miejsca pracy,

  • jakie są prawa pracowników, gdy są oni monitorowani,

  • jakie są różne rodzaje nadzoru, które są obecnie stosowane w miejscu pracy.

Należy wyjaśnić również różne rodzaje ustawodawstwa, którym jesteś objęty podczas monitorowania i nadzoru w miejscu pracy.

Pracodawcy powinni mieć spisaną politykę obejmującą wszystkie obszary monitorowania w miejscu pracy, tak aby pracownicy wiedzieli, że są monitorowani, ich przyczyny oraz sposób wykorzystywania informacji. Należy pamiętać, że pracownicy mają prawo do prywatności w pracy. Ochrona danych określa wytyczne dotyczące sposobów prowadzenia monitoringu, ale jeśli pracodawca rozważa wprowadzenie monitorowania, powinien rozważyć wytyczne wynikające z ustaw. Radzi się też, aby pracodawcy wyjaśnili, dlaczego pracownicy są monitorowani, a jeśli tak, jakie przyniesie to korzyści – na przykład że monitorowanie jest stosowane w celu ochrony pracowników. Pracownicy nie powinni podlegać niepotrzebnemu i inwazyjnemu monitorowaniu w pracy a wzrost „kultury nadzoru” w miejscu pracy szkodzi w kontekście produktywności personelu.

Chcesz mieć odpowiedzialny system monitoringu w miejscu pracy? Sprawdź: https://www.celtron.com.pl/systemy-monitoringu/.