Jak przebiega proces demontażu maszyn?

Jak przebiega proces demontażu maszyn?

14 grudnia 2023 0 By Redakcja

Rozbiórka urządzeń rzadko wiąże się jedynie z tym, co najczęściej jest kojarzone – działaniami wykonanymi na miejscu. Zdecydowanie częściej jest to skomplikowany proces, który wymaga wieloetapowego podejścia i szczegółowego planu. Jakie elementy są uwzględniane w tym procesie?

Organizacja prac

Nawet w przypadku stosunkowo małych urządzeń przemysłowych rozbiórka maszyn może wiązać się z pewnymi trudnościami, a nawet koniecznością całkowitego wstrzymania prac na linii produkcyjnej. Dlatego kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie harmonogramu prac. W przypadku demontażu starych urządzeń jest to zadanie stosunkowo łatwe, jednak bardzo często konieczne jest zsynchronizowanie demontażu z montażem nowszych maszyn, co może znacznie skomplikować cały proces.

Rozbieranie na miejscu

Demontaż zazwyczaj można przeprowadzić za pomocą metody bezinwazyjnej, co jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala to na łatwe ponowne złożenie maszyny w innym miejscu i kontynuowanie pracy. Jednak nawet w takim przypadku konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu umożliwiającego takie operacje, takiego jak dźwigi, podnośniki, roleki czy platformy transportowe. Niekiedy jednak stosuje się też metody destrukcyjne, po których maszyny najczęściej nie nadają się już do ponownego złożenia, ale co może być w pewnych przypadkach uzasadnione i korzystniejsze. W każdym scenariuszu jednak prace demontażowe muszą przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy, bo przecież wokół jednej maszyny nadal pracują inne, których uszkodzić nie wolno.

Odbiór i transport

W programie demontażu urządzeń najczęściej przewiduje się również dalszy ich przewóz – zdemontowanej maszyny raczej nie odstawia się jedynie na placu manewrowym, lecz jest ona sprzedawana lub przekazywana do utylizacji. Fachowy transport jest konieczny w obu przypadkach. Samo usunięcie maszyny – w całości lub w częściach – z hali, nie kończy jeszcze procesu demontażu. Wymagane jest odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie urządzeń na czas transportu, a także dla ewentualnego składowania. Chodzi o ochronę wartości użytkowych, ale też spełnienie wymogów formalnych, ponieważ po demontażu też nie każdą maszynę można odwieźć do utylizacji na przykład na odkrytej platformie.

Wszystkie te elementy planu nie są jednak uniezależnione – powinny być dopasowane do specyfiki branży i konkretnego zakładu, muszą odpowiadać planowanym harmonogramom prac produkcyjnych na miejscu itd. Samo uzgodnienie planu z zleceniodawcą może więc stanowić spore wyzwanie. Fizyczne demontaż to często etap, który jest realizowany w najkrótszym czasie, ale dzieje się tak tylko dlatego, że grupa ekspertów poświęciła wiele godzin na odpowiednie zaplanowanie całej procedury.

Jedną z wiodących firm w tej dziedzinie jest b8group.pl. Przedsiębiorstwo to ma długotrwałe doświadczenie i zasoby, które umożliwiają skuteczne przeprowadzenie pełnego procesu.