5 kluczowych korzyści, jakich dostarczy Twojej firmie usługa executive search

5 kluczowych korzyści, jakich dostarczy Twojej firmie usługa executive search

6 lutego 2021 0 By Redakcja

Skuteczny proces rekrutacji powinien być efektywny kosztowo i czasowo, finalnie “dostarczając” firmie pracownika o pożądanych kompetencjach. Sprawa wydaje się oczywista, jednak w sytuacji poszukiwania kandydata na wysokie stanowisko, nieco się komplikuje. Pozyskanie wybitnego specjalisty, czy utalentowanego menedżera jest obecnie niezwykle trudnym zadaniem, a szacowany koszt nieudanej rekrutacji na szczeblu menedżerskim sięga nawet 200 tyś. zł. Stąd też zainteresowanie usługą executive search. Co zyskuje firma decydując się na takie właśnie rozwiązanie?

1. Pozyskanie największych talentów w jak najkrótszym czasie

Jeśli Twoja firma pilnie potrzebuje wybitnego specjalisty lub doświadczonego menedżera o najwyższych kompetencjach, najprawdopodobniej… nie zdążysz pozyskać kandydata o pożądanym przez organizację profilu. Dlaczego? Otóż jak wskazują statystyki, najlepsi kandydaci pozostają na rynku nie dłużej niż 10 dni. To i tak optymistyczny scenariusz, bowiem najczęściej specjaliści i kadra wysokiego szczebla nie interesują się ofertami pracy, nie odpowiadają na maile z propozycjami nowego wakatu, nie śledzą działań rekrutacyjnych konkurencji. Aktualnie zajmowane przez nich stanowiska są dla nich satysfakcjonujące. Stąd też skorzystanie z usługi rekrutacyjnej executive search https://cter.pl/executive-recruitment/executive-search/ stanowi szansę na wyjście z tego typu impasu. Doświadczona i wyspecjalizowana w zakresie rekrutacji menedżerskiej agencja koncentruje się na pozyskaniu największych talentów w jak najkrótszym czasie, zarówno wśród kandydatów aktualnie dostępnych na rynku, jak i tych nieprzekonanych do zmiany.

2. Przejrzystość i dyskrecja procesu rekrutacji

W znakomitej większości przypadków obsadzenie wysokiego stanowiska wiąże się z zachowaniem zasad pełnej poufności, zarówno w kontekście zewnętrznego otoczenia firmy, jak i jej wewnętrznego środowiska (zwłaszcza w sytuacji, gdy poszukiwany jest kandydat na zajmowane już stanowisko). Skorzystanie z profesjonalnej usługi executive search gwarantuje firmie dyskrecję, a przy tym pełną przejrzystość procedury. Każda aplikacja traktowana jest bowiem z równą i najwyższą uwagą.

3. Wnikliwa weryfikacja kandydata

Szczegółowa analiza kompetencji (zawodowych i miękkich), stopni naukowych, czy informacji na temat doświadczenia kandydata pozwoli Twojej firmie nie tylko zatrudnić właściwą osobą, ale i uniknąć ewentualnych problemów w zakresie odpowiedzialności organizacji. Szacuje się, że ponad 70% aplikacji zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące profilu zawodowego kandydata. Poza skutkami finansowymi związanymi z zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby, brak wnikliwej weryfikacji może skutkować problemami natury prawnej. Firma executive search proponuje w tym względzie kandydatów na obsadzane stanowisko po wszechstronnym przeglądzie ich kompetencji i weryfikacji referencji. Dodatkowo, zgodnie z metodologią direct search, profesjonalna agencja dociera bezpośrednio do osób spełniających wymagania konkretnego wakatu. Nawet jeśli nie angażują się one czynnie w poszukiwanie nowego miejsca pracy.

4. Niezmiennie pozytywny wizerunek firmy

Stanowisko nieobsadzone przez dłuższy czas, czy przedłużający się proces rekrutacji to sytuacje, które często wyraźnie “szarpią” pozytywny wizerunek firmy. Potencjalni pracownicy zaczynają bowiem postrzegać firmę, jako nieatrakcyjne miejsce pracy. Dla osób aplikujących taka opieszałość może dodatkowo okazać się frustrująca i zniechęcająca. To zatem zdecydowanie utrata szansy na zatrudnienia najlepszych kandydatów. Sprawna i efektywna rekrutacja poprzez agencję executive search buduje pozytywny wizerunek firmy, a przy tym pozwala na efektywność kosztową i czasową.

5. Dostęp do rzeczywistych informacji na temat rynku

Firma executive search dotrze do wszystkich kandydatów, którzy odpowiadają wskazanym przez Twoją firmę kryteriom. Nawet jeśli w danej chwili nie są oni zainteresowani zmianą pracy. W ten sposób zyskasz wiarygodne informacje na temat rynku – dostępnych kompetencji, czy oczekiwań finansowych wśród pracowników o ustalonej specjalizacji, czy też na danym szczeblu menedżerskim.