Terminal komputerowy

Terminal komputerowy

5 maja 2021 0 By Redakcja

 Terminal komputerowy to sprzęt używany do wprowadzania, pobierania i wyświetlania danych elektronicznych. Podczas gdy wiele osób myśli o współczesnym komputerze stacjonarnym lub laptopie umieszczonym na stacji roboczej jako terminalu, urządzenia te są tylko najnowszymi typami terminali, które były używane przez lata. Wraz z pojawieniem się komputerów w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, koncepcja stacji roboczej, która umożliwiała wprowadzanie informacji do bazy danych, a także wyszukiwanie informacji na podstawie zapytań, powstała pierwotna koncepcja terminala komputerowego.

Jednym z najwcześniejszych przykładów tego typu sprzętu elektromechanicznego był powszechny teleprinter. Podczas gdy różne marki i modele różniły się nieco pod względem wzornictwa, większość zawierała klawiaturę, która wyglądała bardzo podobnie do maszyny do pisania. Ta stacja do pisania została podłączona do systemu komputerowego, który zawierał przechowywane dane. Używając klawiatury do wprowadzenia zapytania, a następnie naciskając określony klawisz w celu rozpoczęcia wyszukiwania, system znajdowałby odpowiedź, a następnie drukował ją na papierze podawanym przez szpilkę używanym przez teleprinter. Terminale tego typu zyskały popularność w wielu wydawnictwach i mediach w latach pięćdziesiątych XX wieku, ponieważ wykorzystanie tych elektronicznych mózgów do przeprowadzania weryfikacji faktów pomogło tym firmom stale aktualizować i utrzymywać ogromne ilości informacji o wszelkiego rodzaju danych.

Większość z tych wczesnych urządzeń wymagała użycia kart perforowanych w celu dodania informacji do bazy danych. Karty perforowane zostały utworzone przy użyciu sprzętu do perforowania małej prostokątnej karty w określonych punktach wzdłuż korpusu karty. Każda karta została umieszczona w gnieździe terminala, umożliwiając systemowi odczytanie karty i konwersję informacji na dane elektroniczne, które były następnie przechowywane w bankach pamięci systemu. To właśnie do tych przechowywanych danych system miał dostęp, gdy zadawano zapytanie, przetłumaczył je z powrotem na wspólny język i używał jednego lub więcej drukarek do wydrukowania odpowiedzi.

Wraz z postępem technologicznym lat 70. i 80. XX wieku koncepcja terminala komputerowego zaczęła się nieco zmieniać. Zamiast niewielkiej liczby terminali podłączonych do komputera typu mainframe, powstała idea sieci połączeń między komputerami stacjonarnymi za pośrednictwem centralnego serwera. W latach dziewięćdziesiątych stacje robocze w wielu firmach nie były już wyposażone w urządzenia takie jak maszyny do pisania, ale zawierały dysk twardy, monitor i klawiaturę, która była wystarczająco mała, aby zmieścić się na typowym biurku. W niektórych przypadkach te nowsze terminale zawierały również drukarkę, chociaż wiele firm zdecydowało się na użycie jednej drukarki do obsługi kilku terminali jednocześnie. W miarę jak technologia stale ulepszała elektroniczne funkcje tych nowszych systemów, pojedyncze drukarki na poszczególnych stacjach roboczych stawały się coraz bardziej powszechne.

Dziś terminal komputerowy pozwala użytkownikowi nie tylko łączyć się z danymi zapisanymi na dysku twardym lub danymi przechowywanymi na wspólnym serwerze w firmie, ale także z bogactwem informacji, które można znaleźć w Internecie. Ta współczesna konfiguracja terminala podlega ciągłym zmianom. Postęp technologiczny umożliwia obecnie używanie laptopów, a nawet niektórych urządzeń przenośnych, do zdalnego łączenia się z bazami danych, wprowadzania i pobierania danych oraz ogólnie do wykonywania wszystkich zadań, które kiedyś były możliwe tylko w warunkach biurowych. Więcej na amso.pl