Sprawozdanie BDO – po co się je składa?

Sprawozdanie BDO – po co się je składa?

4 maja 2023 0 By Anna Szafrańska

Obowiązek składania rocznego sprawozdania BDO dotyczy wszystkich podmiotów, które wytwarzają odpady lub nimi gospodarują i uzyskały wpis do rejestru BDO. Sprawozdanie składa się na podstawie danych zgromadzonych przez przedsiębiorcę w prowadzonej przez niego ewidencji odpadów. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat sprawozdania.

Po co w ogóle wprowadzono ewidencję BDO?

Głównym celem wprowadzenia ewidencji BDO jest zapewnienie ilościowej i jakościowej kontroli nad odpadami wytwarzanymi na terenie Polski. Dzięki prowadzonej ewidencji możliwe jest dokładne określenie ilości oraz rodzaju wytwarzanych odpadów, a także miejsca ich pochodzenia oraz sposobu ich zagospodarowania.

Wymaganie prowadzenia przez przedsiębiorców ewidencji opadów spełnia dwie podstawowe funkcje: statystyczną oraz kontrolną. Aspekt statystyczny pozwala na stworzenie dokładnego obrazu sytuacji związanej z gospodarką odpadami w kraju. W ten sposób można opracowywać bardziej skuteczne strategie działań. Aspekt kontrolny pozwoli natomiast na wykrycie nieprawidłowości i działań niezgodnych z przepisami.

Poza tym wprowadzenie ewidencji BDO ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Kontrola odpadów pozwala na uniknięcie niekontrolowanego składowania odpadów, które stanowią poważne zagrożenie. W ten sposób Polska przystąpiła do grona krajów, które wdrażają coraz bardziej zaawansowane systemy kontroli gospodarki odpadami, co jest niezwykle istotne w obliczu globalnych wyzwań związanych z ochroną klimatu.

Sprawozdanie BDO – kto ma obowiązek je składać?

Wiesz już, że ewidencja BDO ma na celu uszczelnienie systemu i zwiększenie skuteczności walki z tzw. szarą strefą w zakresie gospodarowania odpadami. Dla kogo wpis do rejestru BDO jest obowiązkowy? Nie tylko dla przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady, ale też dla tych, którzy wprowadzają do obrotu opakowania, produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony czy oleje i smary. Wszyscy wpisani do rejestru BDO mają obowiązek sprawozdawczy, który powinien być zrealizowany przez system BDO, w terminie do 15 marca każdego roku (sprawozdanie roczne BDO).

Podmioty składające sprawozdanie BDO powinny pamiętać o zmieniających się przepisach i unikać błędów formalnych przy jego składaniu. W razie potrzeby korekty w sprawozdaniu mogą zostać wprowadzone na każdym etapie. Warto złożyć sprawozdanie BDO wcześniej, aby uniknąć problemów z przeciążeniem serwerów systemu elektronicznego.

Jeśli przedsiębiorca potrzebuje pomocy w przygotowaniu i złożeniu sprawozdania BDO, warto skorzystać z usług specjalisty. Osoba taka pomoże w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. W efekcie przedsiębiorca może mieć pewność, że sprawozdanie zostanie złożone terminowo i poprawnie.

Jeśli Twoje sprawozdanie zostało zwrócone do korekty i chcesz mieć pewność, że zostanie poprawnie skorygowane, wtedy także warto skorzystać z pomocy profesjonalisty np. firmy BIONES.

Co, jeżeli nie wywiążesz się z obowiązku?

Zgodnie z art. 24. § 1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń za niewypełnienie obowiązku złożenia sprawozdania BDO grozi kara grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych. Ponadto, jeśli chodzi o sprawozdania komunalne, które składają firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, złożenie sprawozdania BDO po terminie jest związane z karą w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki. W przypadku złożenia sprawozdania po terminie, do opłat wynikających ze sprawozdania zostaną doliczone odsetki ustawowe (dot. sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami).

Należy też zwrócić uwagę, że obowiązek składania sprawozdań istniał przed powstaniem nowoczesnego elektronicznego systemu BDO (składano je w formie papierowej). W związku z tym przedsiębiorca, który zarejestrował się w systemie BDO, ma obowiązek złożyć również zaległe sprawozdania. Urząd może wezwać taki podmiot do złożenia zaległych sprawozdań do pięciu lat wstecz.

Warszawa – miasto, w którym Twoja konferencja odniesie sukces
Szukasz biura w Łodzi? Sprawdź ofertę na wynajem