Obiekty magazynowe – kiedy i jak odśnieżać dachy hal magazynowych?

Obiekty magazynowe – kiedy i jak odśnieżać dachy hal magazynowych?

18 stycznia 2024 0 By Redakcja

Zgodnie z przepisami to właściciel albo zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie. Jeśli wystąpią czynniki zewnętrzne oddziałujące na budynek, np. intensywne opady śniegu, to on powinien zadbać o ewentualne usunięcie pokrywy śnieżnej i sopli zwisających nad przejściami. Kiedy należy odśnieżać dachy wielkopowierzchniowych obiektów magazynowych? I jak się to robi?

Prawo budowlane określa wyraźnie, że budownictwo przemysłowe musi być bezpieczne zarówno dla ludzi, mienia, jak i dla środowiska. Jeśli czynniki zewnętrzne oddziałujące np. na obiekty logistyczne czy hale magazynowe mogą spowodować uszkodzenie budynku, właściciel lub zarządca powinien zadbać o to, żeby je usunąć albo zminimalizować.

W przypadku wielkopowierzchniowych hal stalowych mówimy m.in. o konieczności odśnieżania dachów. Aby wiedzieć, kiedy pokrywa śnieżna może zagrozić bezpieczeństwu konstrukcji stalowej, trzeba znać wartość obciążenia, na jakie został zaprojektowany obiekt i porównywać je z obecnym stanem.

Jednak ten sposób nie zawsze się sprawdza. Metr sześcienny śniegu może mieć różną wagę w zależności od tego, czy jest mokry, czy nie. Żeby uniknąć rozważań, kiedy pora odśnieżyć dach, na etapie projektowania zakłada się wyższe obciążenia niż wymagane w konkretnym regionie.

Jakie są normy w tym zakresie?

Jakie są normy związane z pokrywą śnieżną na dachu obiektu?

Hale stalowe – konstrukcje stalowe i hybrydowe – podlegają Polskiej Normie PN-80/B-02010. Wyróżnia ona pięć stref obciążenia śniegiem na terenie całego kraju. Np. południowo-zachodnia część Polski należy do strefy pierwszej, zaś północno-wschodnia do czwartej.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że norma dotyczy śniegu zalegającego na gruncie, a nie na dachach, na których topi się wolniej. Dodatkowo należy pamiętać, że ciężar objętościowy śniegu zmienia się w zależności od wahania temperatur, wilgotności powietrza czy okresu zalegania pokrywy. Szczegółowe obciążenia określa się dla wybranego rodzaju śniegu i konkretnej strefy.

Kiedy zatem hala przemysłowa powinna zostać odśnieżona?

Jak monitoruje się grubość pokrywy śnieżnej na dachu hali?

Żeby sprawdzić, czy hale stalowe należy już odśnieżyć, można skorzystać z systemów pomiarowych, np. śniegowskazów określających grubość pokrywy, śniegomierzy na postawie których wyznacza się ciężar objętościowy śniegu lub automatycznych wag śniegowych.

Uwaga – tego typu urządzenia nie są zbyt dokładne. Ich odczyty traktuje się jak wskazówki, a nie jak pewnik. Żeby zminimalizować ryzyko powstania grubej pokrywy lodowej i ewentualnego uszkodzenia dachu podczas próby jej usunięcia, lepiej odśnieżać dach obiektu po każdych intensywnych opadach.

Jak bezpiecznie odśnieżać dach hali magazynowej?

Hale przemysłowe zazwyczaj mają bardzo dużą powierzchnię. Usunięcie śniegu z dachów tego typu budynków jest czasochłonne, wymagające i potencjalnie niebezpieczne. Najlepiej zlecić to firmie, która ma odpowiednie uprawnienia i sprzęt, np. dysponuje mechanicznymi odśnieżarkami.

Jeśli jednak nie chce się wynajmować specjalistów, o wykonanie takich prac można poprosić wyłącznie pracowników dysponujących aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, przeszkolonych z zasad bezpieczeństwa i znających ryzyko.

Więcej o zasadach użytkowania obiektów magazynowych pisze Commercecon (https://commercecon.pl), firma zajmująca się projektowaniem i budową hal stalowych.